Log of the #nice channel on irc.freenode.net

Using timezone: Central European Time
* arjanb leaves03:45
* arjanb joins12:49
<Bluelive>werk werk werk21:15
maar codegeneration wordt al wat21:16
<arjanb>mooi22:34
ik heb weer eens een onproductieve periode :/22:35

Generated by Sualtam