Log of the #nice channel on irc.freenode.net

Using timezone: Central European Time
* arjanb leaves03:02
* arjanb joins08:57
* koenig joins13:32
hey all
* koenig leaves13:33
<arjanb>hmm en meteen weer weg13:51
<Bluelive>rare users hebben jullie :)17:42
hmz een sop dat forum van nosica kijken wat ze van de chat vonden 21:16